เมื่อ 1 เม.ย.64 พ.ต.ต.หญิงดวงกมล สรไกร สว.จอส.กก.ฯ นำกำลังพลจิตอาสา กก.ตชด.23 จำนวน 8 นาย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดบ้านเหล่าพังผือ ต.งิ้วด่อน อ.เมือง จว.สกลนคร เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564 กิจกรรมประกอบด้วยการปรับภูมิทัศน์วัดบ้านเหล่าพังผือ, การมอบทุนการศึกษา และปรับสภาพแวดล้อมและมอบสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ จำนวน 2 หลัง โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผวจ.สกลนคร เป็นประธานในพิธี

 

 

 

 

เมื่อ 31 มี.ค. 64 พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมกันทำจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและจัดทำแนวกันไฟรอบพื้นที่ ณ กอ.ปภ.94 ตชด.พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

1. หน่วย : กก.ตชด.23
2. กิจกรรม : จิตอาสาภัยพิบัติ ฝึกบรรเทาภัย
3. วันที่ 18 มี.ค. 64 เวลา 08.30 – 16.00 น.
4. สถานที่ดำเนินกิจกรรม : เขื่อนน้ำอูน ต.แร่ อ.พังโคน จว.สกลนคร

https://maps.app.goo.gl/utre14W65MZ2deEv9


5. รายละเอียดกิจกรรม : พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 มอบหมายให้ พ.ต.ต.หญิงดวงกมล สรไกร สว.จอส.กก.ตชด.23 นำกำลังพลประกอบด้วย ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยและชุดจิตอาสา ร่วมฝึกซ้อมแผนปฏิบัติกรณีฉุกเฉิน การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ณ เขื่อนน้ำอูน อ.พังโคน จว.สกลนคร โดยมี นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี สถานการณ์สมมุติ เกิดพายุฝนตกหนักจนน้ำในเขื่อนน้ำอูนล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในหมู่ที่ 3,7 ต.แร่ อ.พังโคน จว.สกลนคร
6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : ข้าราชการตำรวจจาก กก.ตชด. 20 นาย ข้าราชการหน่วยอื่นๆ รวม 339 นาย
7. รายละเอียดปรากฏตามภาพที่แนบมาพร้อมนี้

ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ภารกิจ

คำสั่งบรรจุ ศปก.ทบ.๒

ภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ภารกิจในพื้นที่ปราสาทพระวิหาร

งบทดลองเบิกจ่าย

หนังสือแจ้งเวียน

งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

คู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top