กิจกรรม  จิตอาสาภัยพัฒนา วันที่ ๒๐  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

หน่วยรายงาน  บก.ตชด.ภาค ๒ จ.ขอนแก่น / กก.ตชด.๒๓  จ.สกลนคร 

สถานที่ทำกิจกรรม  ม.๑,ม.๑๑,ต.บางทรายน้อย อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร

รายละเอียดกิจกรรม

ด.ต.จักราวุฒิ  เจือไธสง รอง ผบ.มว.ตชด.๒๓๔๔ รรท.ผบ.มว.ฯ พร้อมกำลังพล มว.ตชด.๒๓๔๔ และกำนัน/ผู้ใหญบ้าน, อสม.,จิตอาสา ม.๑,ม.๑๑,ต.บางทรายน้อย อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร ได้ร่วมกันทำการคัดกรองเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าฯ จุดคัดกรอง เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า -๑๙ ที่จุดตรวจอาเชียนบ้านพาลุกา ม.๔ ต.ชะโนด อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร

 

ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ภารกิจ

คำสั่งบรรจุ ศปก.ทบ.๒

ภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ภารกิจในพื้นที่ปราสาทพระวิหาร

งบทดลองเบิกจ่าย

หนังสือแจ้งเวียน

งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

คู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top