กิจกรรม  จิตอาสาภัยพิบัติ วันที่ ๒๐  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. 

หน่วยรายงาน  บก.ตชด.ภาค ๒ จ.ขอนแก่น/กก.ตชด.๒๓  จ.สกลนคร 

สถานที่ทำกิจกรรม  โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร

รายละเอียดกิจกรรม

พ.ต.อ.สิปปนันท์  สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.๒๓ มอบหมายให้ ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง ดวงกมล สรไกร สว.กก.ตชด.๒๓ (จอส.,กร.) นำข้าราชการตำรวจ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อสำรองคลังโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ณ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลศูนย์สกลนครผู้เข้าร่วมกิจกรรม : ข้าราชการตำรวจจำนวน ๘ นาย สามารถบริจาคโลหิตได้ ๕ นาย ได้โลหิตจำนวน ๑,๗๕๐ ซีซี


 

ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ภารกิจ

คำสั่งบรรจุ ศปก.ทบ.๒

ภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ภารกิจในพื้นที่ปราสาทพระวิหาร

งบทดลองเบิกจ่าย

หนังสือแจ้งเวียน

งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

คู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top