กิจกรรม  จิตอาสาภัยพิบัติ วันที่ ๒๐  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

หน่วยรายงาน  บก.ตชด.ภาค ๒ จ.ขอนแก่น/กก.ตชด.๒๓  จ.สกลนคร 

สถานที่ทำกิจกรรม  ธนาคารเลือด  โรงพยาบาลนครพนม  อำเภอเมือง จังหวัด นครพนม

รายละเอียดกิจกรรม

ร้อย ตชด.ที่ ๒๓๗  มอบหมายให้ข้าราชการตำรวจจิตอาสาพระราชทาน หน่วย ร้อย ตชด.๒๓๗

จำนวน ๘ นาย ร่วมกับ โรงพยาบาลนครพนม รับ/บริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อฝ่าวิกฤติโควิด ๑๙ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ข้าราชการตำรวจจิตอาสา ร้อย ตชด.ที่ ๒๓๗ จำนวน ๘ นาย  และ ปชช.จิตอาสา รวม ๑๙  คน 

 

ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ภารกิจ

คำสั่งบรรจุ ศปก.ทบ.๒

ภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ภารกิจในพื้นที่ปราสาทพระวิหาร

งบทดลองเบิกจ่าย

หนังสือแจ้งเวียน

งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

คู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top