กิจกรรม  จิตอาสาภัยพิบัติ วันที่ ๒๑  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. 

หน่วยรายงาน  บก.ตชด.ภาค ๒ จ.ขอนแก่น/กก.ตชด.๒๓  จ.สกลนคร 

สถานที่ทำกิจกรรม  วัดศรีเทพ ต.งิ้วด่อน อ.เมือง จ.สกลนคร

รายละเอียดกิจกรรม

กก.ตชด.๒๓ มอบหมายให้ ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง ดวงกมล สรไกร สว.จอส.กก.ตชด.23และ พ.ต.ต.กฤษฎิ์

 ศรีบุญหาทัน สว.ธกวส.กก.ตชด. ๒๓ (จิตอาสา ๙๐๔)  นำข้าราชการตำรวจ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ และรถบรรทุกน้ำจำนวน ๑ คัน สนับสนุนกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำ จ.สกลนคร ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี กิจกรรมประกอบด้วยการปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำ เพื่อเติมน้ำต้นทุนให้แหล่งน้ำชุมชน และการทาสีถังเก็บน้ำวัดศรีทองเทพ ต.งิ้วด่อน อ.เมือง จ.สกลนคร  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : ข้าราชการตำรวจกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ จำนวน ๒๕ นาย, เจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.สกลนคร และประชาชนจิตอาสารวม ๑๒๐ คน

 

ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ภารกิจ

คำสั่งบรรจุ ศปก.ทบ.๒

ภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ภารกิจในพื้นที่ปราสาทพระวิหาร

งบทดลองเบิกจ่าย

หนังสือแจ้งเวียน

งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

คู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top