1. หน่วย : กก.ตชด.23
2. กิจกรรม : จิตอาสาภัยพิบัติ
3. วันที่ 12 ก.พ. 64 เวลา 08.30 – 12.00 น.
4. สถานที่ดำเนินกิจกรรม : เขื่อนน้ำพุง ต.โคกภู อ.ภูพาน จว.สกลนคร
5. รายละเอียดกิจกรรม : พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 มอบหมายให้ พ.ต.ท.สมภพ อ่อนสิน รอง ผกก.ตชด.23 และ พ.ต.ต.หญิงดวงกมล สรไกร นำกำลังพลประกอบด้วย ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย, ชุดจิตอาสา และ ชุดสุนัขสงคราม ร่วมฝึกการฝึกบรรเทาภัยแบบบูรณาการ ณ เขื่อนน้ำพุง อ.ภูพาน จว.สกลนคร โดยมี พล.ต. บุญสิน พาดกลาง ผบ.พล.ร.3 เป็นประธานในพิธี การฝึกประกอบไปด้วย 2 บ่งการ คือ การช่วยเหลือผู้ติดในซากอาคารถล่มและเพลิงไหม้ และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ
6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : ข้าราขการตำรวจจาก กก.ตชด.23 รวม 25 นาย, ข้าราชการหน่วยอื่นๆ 229 นาย รวม 254 นาย

ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ภารกิจ

คำสั่งบรรจุ ศปก.ทบ.๒

ภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ภารกิจในพื้นที่ปราสาทพระวิหาร

งบทดลองเบิกจ่าย

หนังสือแจ้งเวียน

งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

คู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top