1. หน่วย : กก.ตชด.23
2. กิจกรรม : จิตอาสาพัฒนา
3. ว /ด /ป :  5 มี.ค. 64
4. สถานที่ทำกิจกรรม: วัดสว่างเต็กสมบูรณ์ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร5. รายละเอียดกิจกรรม: พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก ตชด.23 นำกำลังพลจิตอาสา กก.ตชด.23 พัฒนาวัดสว่างเต๊กสมบูรณ์ ซึ่งเป็นวัดในชุมชนใกล้หน่วยงาน เพื่อเตรียมจัดงานบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ
6. ผู้ปฏิบัติ: ข้าราชการตำรวจ กก.ตชด.23 จำนวน 30 นาย ประชาชนจิตอาสา 10 คน

 

ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ภารกิจ

คำสั่งบรรจุ ศปก.ทบ.๒

ภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ภารกิจในพื้นที่ปราสาทพระวิหาร

งบทดลองเบิกจ่าย

หนังสือแจ้งเวียน

งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

คู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top