เมื่อ 1 เม.ย.64 พ.ต.ต.หญิงดวงกมล สรไกร สว.จอส.กก.ฯ นำกำลังพลจิตอาสา กก.ตชด.23 จำนวน 8 นาย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดบ้านเหล่าพังผือ ต.งิ้วด่อน อ.เมือง จว.สกลนคร เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564 กิจกรรมประกอบด้วยการปรับภูมิทัศน์วัดบ้านเหล่าพังผือ, การมอบทุนการศึกษา และปรับสภาพแวดล้อมและมอบสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ จำนวน 2 หลัง โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผวจ.สกลนคร เป็นประธานในพิธี

 

 

 

ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ภารกิจ

คำสั่งบรรจุ ศปก.ทบ.๒

ภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ภารกิจในพื้นที่ปราสาทพระวิหาร

งบทดลองเบิกจ่าย

หนังสือแจ้งเวียน

งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

คู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top