Blue Flower

  เมื่อวันที่ 25 พ.ย.60 เวลา 09.00 น. ชมรมลูกเสือชาวบ้าน จ.สกลนคร ร่วมประกอบพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันพระมหาธีรราชเจ้า (วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 6  บิดาแห่งลูกเสือไทย) ณ สนาม รร.สกลราชวิทยานุกูล อ.เมือง จ.สกลนคร  โดยมีนายสุริยะ  วิริยะสวัสดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธาน และกล่าวอาศิรวาทราชสดุดี โดยมี ลส.ชบ.ร่วมพิธีจำนวน 25 คน นำโดย นางรินทนา  ผลวิเชียร ผู้ตรวจการลูกเสือชาวบ้าน จ.สกลนคร

 

 

 

ภาพข่าว  ลส.ชบ.จว.สน.