Blue Flower

   เมื่อวันที่ 26 พ.ย.60 เวลา 06.00 น. ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดย นางเยาวเรศ  อาจหาญ เลขานุการ ชมรม ลส.ชบ.จว.กส. ชาย 10 คน หญิง 40 คน รวม 50 คน เข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ ณ สนามหลวงกรุงเทพมหานคร

 

 

 

ภาพข่าว  ลส.ชบ.จว.กส.