Blue Flower

   เมื่อวันที่ 27 พ.ย.60 เวลา 08.00 น.  ร.ต.อ.สุวิทย์  ฆารดา รอง สว.กก.ตชด.23 พร้อมพวกรวม 20 นาย ได้เดินทางไปร่วมเกี่ยวข้าว ตามโครงการ king off  "ลงแขกเกี่ยวข้าว สืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน" เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชนและช่วยเหลือประชาชนผู้ยากจน ณ พื้นที่แปลงนา นายรำไพ  คำสงค์ บ.หนองบัว ต.บึงทวาย อ.เต่างอย จ.สกลนคร  ร่วมกับจังหวัดสกลนครและมทบ.29

 

 

 

ภาพข่าว  กก.ตชด.23 อ.เมือง จ.สกลนคร