Blue Flower

   เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.60 เวลา 14.00 น. ร.ต.อ.กฤษฎา  แสงจันทร์  ผบ.มว.ฉก.ตชด.4323/6 รยบ./1 ออก ลว.เส้นทางในพื้นที่รับผิดชอบ แสดงกำลังตรวจสอบจุดเสี่ยง ท่อลอด คอสะพานทำให้เส้นทางปลอดภัย รปภ.ชีวิตทรัพย์สินของ ครู นักเรียน ประชาชน ในพื้นที่บ้านนาจวก ม.2, บ้านพรุชิง ม.7, และบ้านกระอาน ม.4 ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา พร้อมกับได้ร่วมกับส่วนราชการ อบต.ท่าม่วง, ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน  ผอ.โรงเรียนบ้านกระอาน ร่วมพิธีแจกถุงยังชีพจาก อบต.ท่าม่วง เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย มีประชาชนร่วมรับถุงยังชีพ 300 ครอบครัว ที่โรงเรียนบ้านกระอาน โดยมีนายอดุลย์  ยีมิงคาน นายก อบต.ท่าม่วง เป็นประธานในพิธี

 

 

 

ภาพข่าว  มว.ฉก.ตชด.4323 อ.เทพา จ.สงขลา