Blue Flower

   เมื่อวันที่ 5ธ.ค.60 เวลา 13.00 น. ร.ต.อ.จิรัฏฐ์  ศรีมีชัย  รอง ผบ.ร้อย ตชด.ที่ 236 พร้อมข้าราชการตำรวจ ชุดจิตอาสา จำนวน 21 นาย ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด บริเวณที่รื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง หน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้าประชาชน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 500 คน โดยมีนายสมชาย  วิทย์ดำรง  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธาน

 

 

 

ภาพข่าว  ร้อย ตชด.236 อ.เมือง จ.นครพนม