Blue Flower

   เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.60 เวลา 09.00 น. ร.ต.ท.สมบูรณ์ ชนยุทธ รอง ผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด.235 พร้อมกำลังพลรวม 3 นาย สนับสนุนวิทยากรโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน ณ ศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองสะโน ม.6 ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตพนม จ.นครพนม โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 30 คน

 

 

 

ภาพข่าว  ร้อย ตชด.235 อ.ธาตุพนม จ.นครพนม