Blue Flower

   เมื่อวันที่ 26 ก.ย.60  ร.ต.อ.สุรเดช  สุมาลัย รอง ผบ.ร้อย ตชด.ที่ 235 ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีปิดการอบรม และมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประจำภาคเรียนที่ 1/60 ที่ผ่านการอบรมตามโครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ดังนี้

 

เวลา 10.00-11.00 น. โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว ต.นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม มีนักเรียนผ่านการอบรมตามโครงการฯ 47 คน ชาย 29 คน หญิง 18 คน

 

 

เวลา 13.00-14.00 น. โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม มีนักเรียนผ่านการอบรมตามโครงการฯ จำนวน 47 คน ชาย 20 คน หญิง 27 คน

 

 

 

ภาพข่าว  ร้อย ตชด.235 อ.ธาตุพนม จ.นครพนม