Blue Flower

ดาวน์โหลด ประกาศกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่๒๓ ลง ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้าน
พักเรือนแถว ๑๐ คูหา จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสส์(e-bidding)