Blue Flower

   เมื่อวันที่ 23 ก.พ.61 เวลา 13.00-15.00 น. รร.เซนต์โยเซฟ ท่าแร่ ร่วมกับครูตำรวจ D.A.R.E.กก.ตชด.23 ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน โดยมี ดร.วัลภา  นิลเขต ผอ.รร. และ พ.ต.ต.บัญญัติ ชื่นตา สว.กก.ตชด.23 เป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตรฯ มี นร.ชั้น ป.5 และ ป.6 ผ่านหลักสูตรจำนวน 228 คน ณ ห้องประชุม รร.เซนต์โยเซฟ ท่าแร่ ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร

 

 

 

ภาพข่าว  ครูตำรวจ D.A.R.E.กก.ตชด.23