Blue Flower

   เมื่อวันที่ 26 ก.พ.61 เวลา 07.00 - 12.00 น. ร.ต.อ.กฤษฎา  แสงจันทร์  ผบ.มว.ฉก.ตชด.4323 ได้จัดกำลังพลจำนวน 5 นาย โดยมี ด.ต.ทวี  ไชยวงษ์  เป็น หน.ชป.ฉก.ตชด.4323 ได้เข้าร่วมทำการฝึกกับกำลังพล ร้อย ฉก.ตชด.432 เพื่อให้เกิดความชำนาญและเกิดทักษะมากยิ่งขึ้นในการปฏิบัติ โดยมีพนักงานของบริษัท เนเวอร์แลนด์ ดิจิตอล มีเดีย จำกัด ซึ่งได้รับมอบหมายจาสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ดำเนินการถ่ายภาพนิ่งและวีดีโอ เพื่อผลิตเผยแพร่สารคดีโทรทัศน์ชุด “ประชารัฐ พัฒนาสันติสุข” ในตอน “สงขลา เมืองเศรษฐกิจชายแดนใต้” ในหัวข้อวิชา 1.การยิงปืนระบบฉับพลัน 2.การตรวจค้นบุคคลอันตรายและยานพาหนะ 3. การต่อต้านการซุ่มโจมตีขบวนยานพาหนะ ณ ฐานปฏิบัติการ มว.ฉก.ตชด.4321 บ.ควนหรัน ม.2 ต.เปียน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

 

 

 

ภาพข่าว  มว.ฉก.ตชด.4323 อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา