Blue Flower

   เมื่อวันที่ 28 ก.ย.60 เวลา 08.30 น.  พ.ต.ท.พงษ์ศักดิ์ พรหมจันทร์ รอง ผกก.ตชด.23(3) เป็นประธานในพิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตร โครงการ D.A.R.E.ประเทศไทย ภาคเรียนที่ 1/2560 ให้กับนักเรียนชั้น ป.5 และ ป.6 โรงเรียนบ้านวังโพธิ์และโรงเรียนบ้านหาดกวน ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหาดกวน ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม  ซึ่งมีนักเรียนผ่านการอบรม ตามโครงการฯจำนวน 53 คน ชาย 27 คน และหญิง 26 คน  โดยมี ร.ต.อ.สมัย จันทะค้อม รอง ผบ.ร้อย ตชด.237, ร.ต.ท.วิทยา  อ่อนอินทร์  รองฯ รรท.ผบ.มว.มชส.237, ส.ต.ท.จิรโชติ  ใจตรง ผอ.ร.ร.บ้านหาดกวน, นายพิเนตร  พงษ์พัฒน์ รรท.ผอ.ร.ร.บ้านวังโพธิ์, นักเรียน ผู้นำหมู่บ้าน คณะกรรมการศึกษาร่วมให้การต้อนรับ

 

 

 

ภาพข่าว  ร้อย ตชด.237 อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม