Blue Flower

   เมื่อวันที่ 4 มี.ค.61 เวลา 13.00 น. - 7 มี.ค.61 เวลา 12.00 น. พ.ต.ต.กิตติศักดิ์  ช่างสนั่น หน.บก.ฉก.ตชด.23/ผบ.ร้อย ตชด.231 เข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาข้าราชการและผู้นำท้องที่ในการดูแลรักษาเขตแดนและความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว ณ โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิว จ.นครพนม โดยมีผู้นำท้องที่และจนท.ฝ่ายปกครอง จ.บึงกาฬ จ.นครพนม จ.หนองคาย ร่วมสัมมนาเพื่อหาแนวทางส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ปลูกพืชทางการเกษตรบนเกาะดอนและร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนไทย-ลาว ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายดนัย การพจน์ กงสุลใหญ่แห่งราชอาณาจักรไทย ณ แขวงสะหวันเขต สปป.ลาว ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมกับผู้นำท้องที่และผู้ที่เข้าร่วมสัมมนา

 

 

 

ภาพข่าว  พ.ต.ต.กิตติศักดิ์  ช่างสนั่น หน.บก.ฉก.ตชด.23/ผบ.ร้อย ตชด.231