Blue Flower

   เมื่อวันที่ 24 มี.ค.61 เวลา 09.00 น. ชป.มชส.ตชด. อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร ร่วมกับทีมวิทยากร ต.นาซอ ต.กุดเรือคำ อ.วานรนิวาส จัดเวทีประชาคมโครงการไทยนิยมยั่งยืนเวทีที่ 2 ณ ศาลาประชาคม หมู่ 9 บ.หนองแสงคำ ต.นาซอ และบ้านสันติสุข ม.3 ต.กุดเรือคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

 

 

 

ภาพข่าว  ร.ต.อ.อัครพนธ์  ขันติยู  ชป.มชส.ตชด. อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร