Blue Flower

   เมื่อวันที่ 26 มี.ค.61 เวลา 13.30 น. พ.ต.ต.กิตติศักดิ์  ช่างสนั่น ผบ.ร้อย ตชด.ที่ 231 ร่วมประชุมการป้องกันลดอุบัติเหตุห้วงสงกรานต์ประจำปี 2561 โดยมี นายวิทยา  จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานฯ ณ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

 

 

 

ภาพข่าว  พ.ต.ต.กิตติศักดิ์  ช่างสนั่น ผบ.ร้อย ตชด.ที่ 231