Blue Flower

   เมื่อวันที่ 30 มี.ค.61 เวลา 10.00 น. ร.ต.ต.สำรวย  วิมูลอาจ หัวหน้าชุด ปจว.ร้อย ตชด.234 พร้อม จนท.ชุด ปจว. ร่วมต้อนรับคณะอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ จำนวน 100 นาย เพื่อทำการกระโดดหอสูง ทดสอบกำลังใจ ที่ศูนย์ฝึกฯ ร้อย ตชด.234 บ.ดงมัน ต.คำอาฮวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร

 

 

 

ภาพข่าว  ร้อย ตชด.234 อ.เมือง จ.มุกดาหาร