Blue Flower

   เมื่อวันที่ 1 ต.ค.60 เวลา 06.00 น. ที่หน้าลานรวมพล กก.ตชด.23  พ.ต.อ.สิปปนันท์  สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 ค่ายศรีสกุลวงศ์ อ.เมือง จ.สกลนคร พร้อมด้วย ผบ.ร้อยฯ สารวัตร และข้าราชการตำรวจ กก.ตชด.23 ร่วมส่งกำลังพล 1 มว.ฉก.ตชด. จำนวน 36 นาย โดยมี ร.ต.อ.กฤษฎา  แสงจันทร์ เป็น ผบ.มว.ฉก.ตชด. ซึ่งจะออกเดินทางไปปฏิบัติภารกิจพิเศษร่วม รปภ.ในพื้นที่ จ.สงขลา ทั้งนี้ ผกก.ตชด.23 ได้ให้โอวาทและแนะแนวทางการปฏิบัติพร้อมได้มอบพระเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

 

 

 

ภาพข่าว  ส.ต.ท.ชัยนุวัชร์  จันทร์ศรี ผบ.หมู่ กก.ตชด.23 ประจำสำนักงานผู้บังคับบัญชา