Blue Flower

   เมื่อวันที่ 4 พ.ค.61 เวลา 07.00 น. กก.ตชด.23 อ.เมือง จ.สกลนคร ได้จัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสามเณรจำนวน 20 รูป ณ บริเวณหน้าอาคาร กก.ตชด.23 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ครบรอบปีที่ 65 ( 6 พฤษภาคม 2561 ) เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิต โดยมี พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 เป็นประธาน พร้อมด้วย พ.ต.ท.ภานุฤทธิ์ แสงแข รอง ผกก.ตชด.23 และข้าราชการตำรวจในสังกัดฯ พร้อมครอบครัวเข้าร่วมในพิธี ต่อมาในเวลา 08.30 น. เป็นพิธีอ่านสารจาก พล.ต.ท.ประพันธ์ จันทร์เอม ผบช.ตชด. เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ครบรอบปีที่ 65 ต่อด้วยกิจกรรมร่วมบริจาคโลหิต, กิจกรรมพัฒนาที่ตั้งหน่วยและร่วมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่

 

 

 

ภาพข่าว  กก.ตชด.23 อ.เมือง จ.สกลนคร