Blue Flower

   เมื่อวันที่ 8 พ.ค.61 เวลา 13.00 น. มว.ปจว.ร้อย ตชด.232 สนับสนุนวิทยากร ด.ต.ณัฐศ์ธนันท์ โกษาแสง ผบ.หมู่ ร้อย ตชด.232 พร้อมคณะ บรรยายหัวข้อเรื่อง "โทษและสถานการณ์ปัญหายาเสพติด" ในโครงการอบรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมห้วยทราย 3  วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 1,016 คน

 

 

 

ภาพข่าว  ด.ต.ณัฐศ์ธนันท์  โกษาแสง ผบ.หมู่ ร้อย ตชด.232