Blue Flower

   เมื่อวันที่ 12 พ.ค.61 เวลา 09.30 น. ชมรมลูกเสือชาวบ้าน จ. สกลนคร เปิดการฝึกอบรม ลูกเสือชาวบ้านทบทวนประจำปี 2561 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดสกลนคร(นาอ้อย) อ.เมือง จ.สกลนคร โดยมีนายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิด และ ร.ต.อ.ปรีชา จูมแพง รอง หน.ฝอ.ศปก.ลส. ชบ.23, ร.ต.ต.ต่อศักดิ์ มาตุรงค์ จนท. ศปก.ฯ ร่วมเป็นเกียรติ ทั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 150 คน ห้วงฝึกแต่ 12-13 พ.ค. 2561

 

 

 

ภาพข่าว  ลส.ชบ.จ.สกลนคร