Blue Flower

   เมื่อวันที่ 14 พ.ค.61 เวลา 16.30 น. ส.ต.ท.สัจจา ฟักนามนต์ จนท.มว.ฉก.ตชด.4323/ผบ.หมู่ กก.ตชด.23 ให้การบริการตัดผมให้แก่เด็กนักเรียนบ้านพรุชิง อ.เทพา จ.สงขลา ซึ่งเป็นลูกหลานประชาชนในพื้นที่ ซึ่งได้รับความชื่นชมและขอบคุณจากผู้ปกครองเป็นอย่างมาก ในการดำเนินการครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์จาก ฉก.ตชด.สงขลา จำนวน 1 ชุด

 

 

 

ภาพข่าว  มว.ฉก.ตชด.4323 อ.เทพา จ.สงขลา