Print

   เมื่อวันที่ 4 ต.ค.60 เวลา 09.30 น.  พ.ต.ท.เทิดฤทธิ์ สุวรรณประทัง ผบ.ร้อย ตชด.234 ได้มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและให้คำแนะนำการใช้อาวุธแก่นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปี 1 จาก รร.มุกดาหาร ที่มาทำการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง จำนวน 165 คน ณ สนามยิงปืนสุวรรณประทัง ศูนย์ฝึกฯ ร้อย ตชด.234 บ.ดงมัน ต.คำอาฮวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร  โดยมี คณะครูอาจารย์จากโรงเรียนและคณะครูฝึกทหาร จาก กรมทหารราบที่ 3 กองพันที่3 ค่ายพระยอดเมืองขวาง อ.เมือง จ.นครพนม ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

 

 

 

ภาพข่าว  ร้อย ตชด.234 อ.เมือง จ.มุกดาหาร