Blue Flower

   เมื่อวันที่ 4 ต.ค.60 เวลา 13.00-14.30 น.  พ.ต.ต.รัชพงศ์  จันทชิด ผบ.ร้อย ตชด.232 เป็นประธานในพิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตร โครงการ D.A.R.E.ประเทศไทย ภาคเรียนที่ 1/2560 ให้กับนักเรียนชั้น ป.6 จำนวน 2 ห้องเรียน รร.นิรมลวิทยา ณ ห้องประชุม รร.นิรมลวิทยา ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร  มีนักเรียนผ่านการอบรมจำนวน 77 คน ชาย 35 คน และหญิง 42 คน โดยมี ซิสเตอร์จิราภรณ์  ทิพย์ทอง ผอ.รร.นิรมลวิทยา, พ.ต.ต.บัญญัติ ชื่นตา ครู สบ 2 พร้อม คณะครูอาจารย์ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

 

 

ภาพข่าว  ร้อย ตชด.232 อ.เมือง จ.สกลนคร