Blue Flower

   เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.61 เวลา 08.30 น. ร.ต.ท. สมบูรณ์  ชนยุทธ รอง ผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด.ที่ 235  ด.ต.กิตติ  นาฤทธิ์ และ ด.ต.พรหมพริยะ  ดังพิมายย์ ผบ.หมู่ ร้อย ตชด.235 รวม 3 นาย ร่วมปฏิบัติหน้าที่วิทยากรการฝึกอบรม "โครงการเสริมสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย" จัดโดย สำนักงานเกษตรอำเภอธาตุพนม ณ เครือข่าย ศพก.ม.3, ม.4, ม.5 ต.ฝั่งแดง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 200 คน

 

 

 

ภาพข่าว  ร้อย ตชด.235 อ.ธาตุพนม จ.นครพนม