Blue Flower

   เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.61 เวลา 13.00 น. คุณจิราพร  ศรีสุวรรณ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยและคณะได้มาส่งมอบโครงการห้องเรียนสมาร์ท คลาสรูม ให้กับ รร.ตชด.ค็อกนิสไทยฯ ต.แมดนาท่ม อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร โดยมี พ.ต.อ.สิปนันท์  สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 ค่ายศรีสกุลวงศ์, พ.ต.ท.พงษ์ศักดิ์  พรมจันทร์  รอง ผกก.ตชด.23(3), ร.ต.ท.ประพจน์  แก้วบุดดา นายตำรวจนิเทศ ร้อยตชด.ที่ 232 พร้อมคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองให้การต้อนรับ

 

 

 

ภาพข่าว  ส.ต.ท.ชัยนุวัชร์  จันทร์ศรี  ผบ.หมู่ กก.ตชด.23 ประจำสำนักงานผู้บังคับบัญชา