Blue Flower

   เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.61 เวลา 09.00 น. คุณพรเพ็ญ บรรดาศักดิ์ ผู้จัดการศูนย์ไตเทียม 2 โรงพยาบาลจังหวัดบึงกาฬพร้อมคณะ ได้มามอบทุนการศึกษาและเงินสนับสนุนในการปรับปรุงห้องเรียนโปงลางให้กับ รร.ตชด.ค็อกนิสไทยฯ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร โดยมี พ.ต.ท.พงษ์ศักดิ์ พรมจันทร์ รอง ผกก.ตชด.23(3), ร.ต.อ.หญิงแววมณี เสนาศรี รักษาราชการแทน ผบ.ร้อย.ตชด.232 ครูใหญ่ คณะครูนักเรียนกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองให้การต้อนรับ

 

 

 

ภาพข่าว  ร้อย ตชด.232 อ.เมือง จ.สกลนคร