Blue Flower

   เมื่อวันที่ 2 ก.ค.61 เวลา 11.00 น. พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23, พ.ต.ท.ภานุฤทธิ์ แสงแข รอง ผกก.ตชด.23(1), พ.ต.ท.ทวี ภาน้อย ผบ.ร้อย ตชด.ที่ 237 พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจและแม่บ้าน กองร้อย ตชด.ที่ 237 ร่วมต้อนรับ พล.ต.ต.วิชัย เกษมวงศ์ รอง ผบช.ตชด. เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาการประกวดการฝึกกองร้อยชนะเลิศดีเด่น ของ บช.ตชด.ประจำปี 2561 พร้อมด้วย พ.ต.อ.วรพัฒน์ บุญมา รอง ผบก.อก.บช.ตชด., พ.ต.อ.ธนพล โอบอ้อม รอง ผบก.กฝ.บช.ตชด., พ.ต.อ.เรืองศักดิ์ อยู่เมี่ยง รอง ผบก.ตชด.ภาค 1, พ.ต.อ.พงศ์พิชญ์ วงศ์สวัสดิ์ รอง ผบก.ตชด.ภาค 2, พ.ต.อ.นพพล ชาติวงศ์ รอง ผบก.ตชด.ภาค 3, พ.ต.ท.พรชัย แซ่มช้อย รอง ผกก.ตชด.12, พ.ต.ท.กวีพงษ์ ชลการ รอง ผกก.ตชด.22, พ.ต.ท.ทวี พิจอมบุตร รอง ผกก.ตชด.31, พ.ต.ท.พิมณรัตน์ ธรรมาธิปดิ์ รอง ผกก.ตชด.42, พ.ต.ท.พิพัฒน์ นุฤทธิ์มนตรี รอง ผกก.1 บก.สอ.บช.ตชด., พ.ต.ท.ธนพล กลิ่นเกสร รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. ,พ.ต.ต.ภาสกร หนุดตะแสง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. ได้เดินทางมาประเมินการฝึก ณ กองร้อย ตชด.237 ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของ บก.ตชด.ภาค 2

 

 


   พร้อมนี้ พล.ต.ต.วิชัย เกษมวงศ์ รอง ผบช.ตชด. ได้กล่าวให้โอวาทข้าราชการตำรวจ กองร้อย ตชด.ที่ 237 โดยมีเนื้อหาดังนี้ " ขอให้ข้าราชการตำรวจทุกนายยึดถือแนวทางการปฏิบัติ ครอง 4 ดี ได้แก่ ครองตน, ครองคน, ครองงาน, และครองธรรม เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการและความผาสุขของครอบครัว"

 

 

 

ภาพข่าว  ร้อย ตชด.237 อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม