Blue Flower

   เมื่อวันที่ 3 ก.ค.61 เวลา 09.00 น.  พ.ต.อ.สิปปนันท์  สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 เป็นประธานในพิธีประดับยศให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด กก.ตชด.23 จำนวน 11 นาย โดย จ.ส.ต. เป็น ด.ต. จำนวน 9 นาย และ ส.ต.อ. เป็น จ.ส.ต. จำนวน 2 นาย โดยมี ผบ.ร้อยฯ สารวัตร และข้าราชการตำรวจในสังกัด กก.ตชด.23 ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

 

 

 

   จากนั้นเวลา 10.00 น. กก.ตชด.23 จัดประชุมประจำเดือนครั้งที่ 6/2561 โดยมี พ.ต.อ.สิปปนันท์  สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 เป็นประธาน และ พ.ต.ท.ภานุฤทธิ์  แสงแข รอง ผกก.ตชด.23(1) ร่วมให้โอวาทและแนะแนวทางการปฏิบัติงานให้กับกำลัง ณ ห้องประชุม ยุทธการ-การข่าว ศปก.ตชด.23 ค่ายศรีสกุลวงศ์ อ.เมือง จ.สกลนคร

 

 

 

ภาพข่าว  ส.ต.ท.ชัยนุวัชร์  จันทร์ศรี ผบ.หมู่ กก.ตชด.23 ประจำสำนักงานผู้บังคับบัญชา