Blue Flower

   เมื่อวันที่ 4 ก.ค.61 เวลา 10.00 น. นายไชยมงคล ไชยรบ นายก อบจ.สกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการเยาวชนต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 โดยมี พ.ต.อ.สิปปนันท์  สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23, พ.ต.ท.ภานุฤทธิ์  แสงแข รอง ผกก.ตชด.23(1) สารวัตร ผบ.ร้อยฯ และข้าราชการตำรวจ กก.ตชด.23 ให้การต้อนรับ มี เยาวชนจาก รร.กุดบากพัฒนาศึกษา, รร.ธรรมบวรวิทยา, รร.อากาศอำนวยศึกษาและ รร.โพนงามศึกษา รวมจำนวน 123 คน ชาย 44 คนหญิง 79 คน ณ หอประชุมถนอมจันทร์เปล่ง กก.ตชด.23 ค่ายศรีสกุลวงศ์ อ.เมือง จ.สกลนคร

 

 

 

ภาพข่าว  ส.ต.ท.ชัยนุวัชร์  จันทร์ศรี  ผบ.หมู่ กก.ตชด.23 ประจำสำนักงานผู้บังคับบัญชา