Blue Flower

   เมื่อวันที่ 6 ก.ค.61 เวลา 09.30 น. ร.ต.อ.สถาพร  รอดชมภู รอง ผบ.มว.ตชด.2364 พร้อมด้วย ส.ต.ท.กิตติศักดิ์  ลีหล้าน้อย, ส.ต.ต.จุลพงษ์  จุลอักษร ได้ออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด และวิธีป้องกันฯ ที่ ร.ร.กีฬาบ้านอาจสามารถ ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม ซึ่งจัดอบรมโดย ชุด ชป.กร.205 กกล.สุรศักดิ์มนตรี โครงการเยาวชนต้านยาเสพติด กกล.สุรศักดิ์มนตรี โดยมี ร.อ.สมชาย ศรีบุรินทร์ เป็นหัวหน้าชุดวิทยากร มีผู้เข้าอบรม จำนวน 58 คน ชาย 40 คน หญิง 18 คน

 

 

 

ภาพข่าว  มว.ตชด.2364