Blue Flower

   เมื่อวันที่ 9 ก.ค.61 เวลา 14.00 น. พ.ต.อ.เดชา  คำเกิด รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 พร้อมด้วยคณะ เดินทางมาตรวจราชการ กก.ตชด.23 ตามแผนตรวจราชการ บช.ตชด.ประจำปี 2561 ในระหว่างห้วงเดือน ก.ค.-ส.ค.2561 โดยมี พ.ต.อ.สิปปนันท์  สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23, พ.ต.ท.พงษ์ศักดิ์  พรมจันทร์ รอง ผกก.ตชด.23(3) ผบ.ร้อยฯ สารวัตร และข้าราชการตำรวจ กก.ตชด.23 ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ได้ให้โอวาทและแนะแนวทางการปฏิบัติงานให้กับกำลังพล เน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ ความมีระเบียบวินัยและชี้แจงกำชับกำลังพลไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติงาน ณ กก.ตชด.23 ค่ายศรีสกุลวงศ์ อ.เมือง จ.สกลนคร

 

 

 

ภาพข่าว  ส.ต.ท.ชัยนุวัชร์  จันทร์ศรี ผบ.หมู่ กก.ตชด.23 ประจำสำนักงานผู้บังคับบัญชา