Blue Flower

   เมื่อวันที่ 19 ก.ค.61 เวลา 09.00 น. ชป.มชส.ตชด. อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร ร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100% โดยมี ว่าที่ร้อยตรีรวยรุ่ง  ใครบุตร นายอำเภอวานรนิวาส/ผอ.ศปถ.อ.วานรนิวาส เป็นประธานในพิธีฯ ณ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

 

 

 

ภาพข่าว  ร.ต.อ.อัครพนธ์  ขันติยู  ชป.มชส.ตชด. อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร