Blue Flower

   เมื่อวันที่ 23 ก.ค.61 เวลา 10.00 น. วิทยาลัยเทคโนโลยี อ.ธาตุพนม จ.นครพนม นำนักศึกษาเข้ารับการอบรม "โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสี่ยงด้านยาเสพติด ประจำปี 2561" ระหว่างวันที่ 23-25 ก.ค.61 ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมฯ จำนวน 19 คน มี ร.ต.ท.สมบูรณ์  ชนยุทธ ทำหน้าที่หัวหน้าชุดวิทยากรฯ พร้อมพวก รวม 5 นาย  โดยมี นายชัยยา  ต้นสวรรค์  ครูฝ่ายปกครอง เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการฯ ณ ร้อย ตชด.ที่ 235 อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

 

 

 

ภาพข่าว  ร้อย ตชด.235 อ.ธาตุพนม จ.นครพนม