Blue Flower

   เมื่อวันที่ 27 ก.ค.61 เวลา 14.00 น. พ.ต.ท.เบญจรงค์  ใบใหญ่ สว.กบ.กก.ตชด.23 นำข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการและกองร้อยสนับสนุน จำนวน 30 นาย เข้าร่วมกิจกรรมงานวันอาสาฬหบูชาและแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561 และกิจกรรมเทเหล้าเข้าพรรษาของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 และวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อ.เมือง จ.สกลนคร เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น โดยมีนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานฯ

 

 

 

ภาพข่าว  กก.ตชด.23 อ.เมือง จ.สกลนคร