Blue Flower

   เมื่อวันที่ 29 ก.ค.61 เวลา 20.00 น. พ.ต.อ.สิปปนันท์  สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 สนับสนุนน้ำดื่ม 60 แพ็ค และมอบหมายภารกิจให้ พ.ต.ท.พงษ์ศักดิ์ พรมจันทร์ รอง ผกก.ตชด.23(3) นำกำลังพลชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวม 12 นาย พร้อมอุปกรณ์ เรือท้องแบน เรือยาง รวม 2 ลำ เข้าพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่วัดป่าโนนขุมเงิน บ.นาตรงพัฒนา ต.นาตรงพัฒนา อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร

 

 

 

ภาพข่าว  ร้อย ตชด.232 อ.เมือง จ.สกลนคร