Blue Flower

   เมื่อวันที่ 31 ก.ค.61 เวลา 15.00 น. ที่ กก.ตชด.23 ค่ายศรีสกุลวงศ์ อ.เมือง จ.สกลนคร นายไชยมงคล ไชยรบ นายก อบจ.สกลนคร พร้อมด้วย พ.อ.ธเนตร จุลโนนยาง รอง ผบ.มทบ.29, ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดสกลนคร และ พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 ได้เดินทางโดย ฮ.ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บ.ตร.เพื่อบินสำรวจสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ อ.โพนนาแก้ว, อ.พรรณนานิคม, อ.เต่างอย และ อ.เมือง จ.สกลนคร เพื่อวางแผนดำเนินการให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอุทกภัย โดยพบว่า พื้นที่ 3 ตำบลของ อ.โพนนาแก้ว ยังมีน้ำท่วมบ้านเรือนราษฎร เส้นทางคมนาคม และพื้นที่ทางการเกษตรเป็นบริเวณกว้าง ซึ่งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย กก.ตชด.23 จะได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป

 

 

 

ภาพข่าว  กก.ตชด.23 อ.เมือง จ.สกลนคร