Blue Flower

   เมื่อวันที่ 9 ส.ค.61 เวลา 07.00 น. ร้อย ตชด.232 นำกำลังพลจำนวน 4 นาย รปภ.เด็กนักเรียน และร่วมปลูกป่าตาม "โครงการประชาอาสาปลูกพืชอาหารช้างป่า ถวายแม่ของแผ่นดิน" ณ อุทยานแห่งชาติภูพาน อ.ภูพาน จ.สกลนคร  โดยมี พล.ต. สุขพัฒน์สณฑ์  สุขสร้อย ผบ.มทบ.29 เป็นประธานในพีธีเปิดโครงการฯ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 500 คน

 

 

 

ภาพข่าว  ร้อย ตชด.232 อ.เมือง จ.สกลนคร