Blue Flower

   เมื่อวันที่ 20 ส.ค.61 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.ทวี ภาน้อย ผบ.ร้อย ตชด.ที่ 237 มอบหมายให้ ด.ต.ถาวร อย่างสวย และ ด.ต.สมจิตร์ แพงแสน ผบ.หมู่ กก.ตชด.23 ร่วมกับส่วน ราชการฝ่ายปกครอง อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม หน่วยทหาร กกล.สุรศักดิ์มนตรี, นรข.สน.เรือบ้านแพง, ตำรวจ สภ.ท่าอุเทน, สาธารณสุขอำเภอท่าอุเทน และ รพ.ท่าอุเทน ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรกระบวนการ ดำเนินการอบรมนักเรียนโครงการสร้างภูมิคุ้มกันห่างไกลยาเสพติดให้กับเยาวชนนักเรียนในสถานศึกษา ตามโครงการต่อต้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ประจำปี พ.ศ.2561 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีภูมิศักดิ์ ขำปู่ นายอำเภอท่าอุเทน เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม ณ หอประชุม รร.บ้านพนอม ต.พนอม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ได้ให้ความรู้ รู้เท่าทันปัญหายาเสพติด ซึ่งมีผู้รับการอบรมนักเรียนระดับชั้น ป.4 - ป.6 และ ม.1 - ม.3 รวม 70 คน

 

 

 

ภาพข่าว  ร้อย ตชด.237 อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม