Blue Flower

   เมื่อวันที่ 1 ก.ย.61 เวลา 10.30 น. ร.ต.อ.ปรีชา จูมแพง รอง ผบ.ร้อย ตชด.ที่ 232/หน.ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย กก.ตชด.23 ร่วมกับอำเภอคำตากล้า นำโดย นส.จีราภรณ์  เบิกบานดี นายอำเภอฯ ออกสำรวจพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม และมอบสิ่งของช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัย ดังนี้

     1.บ้านนาแต้ ม.1 ต.นาแต้ ผู้ประสบภัย จำนวน 5 ครัวเรือน 12 คน
     2.บ้านห้วยดินดำ ม.10 ต.คำตากล้า ผู้ประสบภัย 5 ครัวเรือน 20 คน

 

 

 

ภาพข่าว  ร้อย ตชด.232 อ.เมือง จ.สกลนคร