Blue Flower

  เมื่อวันที่ 28 ก.ย.61 เวลา 08.00 น. ข้าราชการตำรวจ กก.ตชด.23 รวมใจยืนตรงเคารพธงชาติร่วมกันร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย และเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมลำรึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ณ ลานรวมพลหน้า กก.ตชด.23 ค่ายศรีสกุลวงศ์ อ.เมือง จ.สกลนคร

 

 

 

ภาพข่าว  ส.ต.ท.ชัยนุวัชร์  จันทร์ศรี ผบ.หมู่ กก.ตชด.23 ประจำสำนักงานผู้บังคับบัญชา