Blue Flower

   เมื่อวันที่ 16 พ.ย.61 เวลา 13.15 น. พล.ต.ธเนศ วงศ์ชอุ่ม รองแม่ทัพภาคที่ 2(2) และคณะ ได้เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร เพื่อรับฟังบรรยายสรุปและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โดย ฮท.212 ทำการลงจอด ที่ สนาม ฮ. ชั่วคราว ณ ร้อย ตชด.234 อ.เมือง จ.มุกดาหาร โดยมี พ.ต.ท.เทิดฤทธิ์ สุวรรณประทัง ผบ.ร้อย ตชด.234 และข้าราชการตำรวจในสังกัด กก.ตชด.23 ร่วมให้การต้อนรับ และได้ร่วมเดินทางกับคณะฯ เพื่อรับฟังบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมสหกรณ์จังหวัด ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร(หลังใหม่) และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

 

 

 

ภาพข่าว  ร้อย ตชด.234 อ.เมือง จ.มุกดาหาร