Blue Flower

   เมื่อวันที่ 18 พ.ย.61 เวลา 07.30 น. พ.ต.ท.ทวี สารกาล ผบ.ร้อย ตชด.ที่ 236, ร.ต.อ.จรณ์ แก้วคำแสน ผบ.มว.ร้อย ตชด.ที่ 236 พร้อมข้าราชการตำรวจจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 30 นาย ร่วมกิจกรรม big cleaning day. เมืองนครพนม เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาด ณ บริเวณแลนด์มาร์คพญาศรีสัตตนาคราช และพื้นที่ต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม โดยมี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธี มีหน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรอิสระ และประชาชนจิตอาสา ประมาณ 1,000 คนร่วมกิจกรรม

 

 

 

ภาพข่าว  ร้อย ตชด.236 อ.เมือง จ.นครพนม