Blue Flower

   เมื่อวันที่ 22 พ.ย.61 เวลา 17.39 น. พ.ต.อ.สิปปนันท์  สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 ค่ายศรีสกุลวงศ์ พร้อมด้วยคู่สมรส ร่วมเทศกาลลอยพระประทีปพระราชทานสิบสองเพ็งไทสกลนคร โดย พ.ต.อ.สิปปนันท์  สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 พร้อมคู่สมรส ได้อัญเชิญพระประทีปพระราชทาน พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มายังลานพิธี บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร และไปยังลานพิธีสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์สกลนคร (สระพังทอง) โดยมี นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมพิธีฯ

 

 

 

ภาพข่าว  ส.ต.ท.ชัยนุวัชร์  จันทร์ศรี ผบ.หมู่ กก.ตชด.23 ประจำสำนักงานผู้บังคับบัญชา